Zajęcia indywidualne

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

Skuteczność szkolenia wymaga indywidualnego podejścia do każdego słuchacza i dostosowania się do specyfiki kursu, toteż żadna inna forma współpracy nie daje tylu możliwości sprofilowania kursu pod kątem uczącego się, co zajęcia indywidualne. Program kursu, terminy i częstotliwość zajęć dostosowane są do potrzeb każdego klienta. Może to być kurs ogólny, egzaminacyjny lub specjalistyczny. Na takich zajęciach słuchacz od samego początku w sposób maksymalny angażowany jest do interakcji językowych, które w niewymuszony sposób ‘każą’ mu posługiwać się językiem już nawet na poziomie podstawowym.

Na swoich zajęciach od lat z powodzeniem posługuję się metodą komunikatywną, która konsekwentnie rozwija cztery podstawowe umiejętności: mówienie, rozumienie ze słuchu, pisanie i czytanie.

Jednocześnie moi słuchacze uczą się zasad gramatycznych, słownictwa oraz stosowania standardowych zwrotów wymaganych w codziennej komunikacji. Tok pracy, jak nigdzie indziej, jest idealnie dostosowany do potrzeb poszczególnych osób. Z uwagi jednak na to, iż koszt zajęć jest taki sam dla jednej, jak i kilku osób istnieje możliwość podjęcia nauki z kimś znajomym.