SZKOLENIA DLA FIRM I INSTYTUCJI

SZKOLENIA DLA FIRM I INSTYTUCJI

Od lat z powodzeniem zajmuję się organizacją kursów języka angielskiego na zlecenie firm oraz instytucji. Do moich klientów należą przedsiębiorstwa znane na rynku lokalnym i ogólnopolskim: banki, instytucje państwowe, firmy konsultingowe i firmy prywatne. Z częścią z nich współpracuję już od lat.

Takie szkolenia przynoszą firmom korporacyjnym szereg korzyści:

  • pracownicy mogą uczyć się w miejscu pracy (choć oczywiście kurs można też przeprowadzić w siedzibie DERBY na Gocławiu)
  • program każdego kursu przygotowywany jest w oparciu o analizę potrzeb firmy
  • kursy są „skrojone na miarę”, tak by jak najlepiej trafiać w zapotrzebowanie klienta
  • program może być modyfikowany w trakcie kursu
  • do grupy mogą dołączać nowe osoby
  • cena za jednostkę lekcyjną jest niezależna od liczby osób w grupie

Sukces osiągany na szkoleniach „firmowych” ma ścisły związek ze starannym planowaniem i wdrażaniem szkolenia:

zakwalifikowanie słuchaczy na odpowiedni poziom zaawansowania
analiza potrzeb pracowników i pracodawcy
dobór odpowiedniego rodzaju kursu, programu szkolenia oraz materiałów
na życzenie Klienta przeprowadzana jest okresowa ocena postępów pracowników